kimler var?

fatmasu demirci

proje ve politikalar sorumlusu

Fatmasu Demirci, lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Gençlik, iklim ve kadın hakları alanında birçok sivil toplum örgütünde aktif rol aldı. Hollanda’da, toplumsal problemleri çözmek için gelişmiş teknoloji araçları geliştiren yazılım şirketi Textgain’de, sosyal medya platformlarındaki nefret söylemi analizi üzerine çalışmalar yürüttü. Bu süreçte Facebook, Twitter ve Reddit gibi mecralarda cinsiyetçi dijital şiddeti izleyerek raporladı ve analiz etti. Psikanaliz, sinema okuryazarlığı ve fotoğrafçılıkla ilgileniyor.

alev gökdemir

yasal tasarım uzmanı

Alev, Koç Üniversitesi'nde Hukuk ve Psikoloji bölümlerinde çift anadal öğrencisi. Yüksek öğrenimi geliştirmek için tasarım odaklı düşünme ilkeleri ile projeler üreten Stanford Üniversitesi İnovasyon programında akademi üyesidir ve KuGlobalAid programının eş yürütücüsüdür.

dr. tayfun kasapoğlu

gözlem kurulu üyesi

Tayfun Kasapoglu, Talin Teknoloji Üniversitesinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Sosyoloji alanındaki “Suriyeli Mültecilerin Algoritma Algıları: Mültecilerin Gözünden Hiyerarşik Veri İlişkilerini İncelemek” başlıklı doktora tezini 2021 yılında Tartu Üniversitesinde savunmuştur. Yüksek Lisans eğitimini Litvanya Vytautas Magnus Üniversitesi Sosyoloji bölümünde, lisans eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık bölümünde tamamlamıştır. Toplumun teknoloji ile ilgili beklenti ve çekincelerinin yeni teknolojilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını savunan Tayfun, genel olarak bireylerin ve toplumsal grupların farklı teknolojiler ile ilgili algıları üzerine akademik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

av. zeynep reva

danışma kurulu üyesi

Zeynep Reva, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olmuş, 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku yüksek lisansını, 2018 yılında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde Adli Tıp ve Etik yüksek lisansını,2022 yılında da İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Tıp Hukuku doktorasını tamamlamıştır. Hukukçu kimliğinin yanı sıra sivili toplumcu kimliği de bulunan Zeynep Reva Prof. Dr. Oğuz Polat başkanlığındaki Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin (İMDAT Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Evlilikleri Araştırma Komisyonu Başkanıdır. Kanada Ankara Büyükelçiliği’nin fonuyla Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASUMA) ve Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon (İMDAT) Derneği’nin işbirliğiyle yürütülen “Zoraki Evliliklere Sıfır Tolerans Projesi”nin Koordinatör Yardımcısı olan Zeynep Reva “Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Batı Balkanlar ve Türkiye İçin Yatay Destek Programı: Türkiye'deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi (2019-2022)” projesinin ulusal danışmanlarındandır. Yanı sıra, Avrupa Konseyi'nin "Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün (ADR) Teşvik Edilmesi" Projesi’nin (2021-2023) için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İletişim alanlarında ulusal danışmanlardan birisi olan ayrıca Zeynep Reva “Sivil Düşün” Avrupa Birliği Programı 2020-2022 Ulusal Uzmanlarından birisidir. “Freedom House” desteğiyle ASUMA ve İMDAT işbirliğiyle yürütülen “Risk Altındaki Çocuklara Destek Projesi”nin Koordinatörlüğünü yürütmüştür. Zeynep Reva’nın zoraki evlilikler, çocuk evlilikleri çocuk hakları, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere şiddet, adli bilimler, tıp hukuku ve sigortacılık alanlarında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri ve Adli Sigortacılık isimli bir kitabı bulunmaktadır.

hazal sipahi

danışman

Hazal, Dijital Medya Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Mental Klitoris podcastinin yapımcısıdır.

handan uslu

direktör / kurucu

Handan, Koç Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği ve Ekonomi alanında çift anadal okudu. Georgetown Üniversitesi'nin İletişim, Kültür ve Teknoloji Bölümü’nde yüksek lisansını yaptı ve Washington DC'de TASSA Yönetici Direktörlüğü’nü üstlendi. Google'da Güven ve Güvenlik bölümünde Türkiye pazarından sorumlu veri stratejisti olarak, yapay zeka etiği, teknoloji politikası tasarımı ve uygulaması alanlarında çalıştı.

TOP