tespitler

gözlemevi, teknoloji firmalarını gözetleyerek, hak ihlalleri, algoritmik ayrımcılık ve tehlikeli içerikleri ortaya çıkarır.

01

Facebook'ta şiddetin oyunlaştırıldığı reklamlar tespit ettik.

teknososyal problem

yaygınlaştırılmış şiddet

politika hatası

ürün politikası yürütmesinde kapsam darlığı

02

Twitter'da cinsel şiddetin oyunlaştırıldığı reklamlar tespit ettik.

teknososyal problem

yaygınlaştırılmış şiddet

politika hatası

ürün politikası yürütmesinde kapsam darlığı

03

kizlarsoruyor.com'da çocuğa yönelik cinsel istismar içeriğine erişimle ilgili kullanıcı yorumları tespit ettik.

teknososyal problem

istismarın normalleştirilmesi

politika hatası

platformlarda denetimsiz içerikler
TOP