facebook'ta şiddetin oyunlaştırıldığı reklamlar tespit ettik.

facebook'ta reklam veren Game of Sultans - Royal Pets adlı mobil aplikasyonun reklamında, oyunun bir parçası olarak kadına şiddet görüntüleri mevcut.

teknososyal problem

yaygınlaştırılmış şiddet

politika açığı

ürün politikası yürütmesinde kapsam darlığı

facebook

03.03.2022

mevcut önlemler

Facebook’un reklam ilkelerinde, sansasyonel içerik ve fazla şiddete izin verilmeyeceği belirtilmiş. Platformda verilen reklamlar, belli standartlara tabii tutuluyor. Reklam verenler, Facebook’un Reklam İlkelerine tabi tutuluyor. Facebook reklamların hepsini bir incelem sürecine tabi tutuyor, ve reklamların metni, resmi, videosu, ve hedefleme bilgileri ile beraber, açılış sayfası gibi bilgileri de değerlendiriyor.

politika / uygulama hatası

Facebook'un reklam politikalarında 'sansasyonel içerik ve fazla şiddete' izin verilmeyeceği belirtilmiş. Facebook’un reklam ilkelerinde şiddet ile ilgili madde olmasına rağmen, tespit ettiğimiz reklamın platformlarda yayınlanması, Facebook’un bu politikasını dar bir kapsamda uyguladığını gösteriyor. Söz konusu reklam bu kapsamda, şiddet içeren ve şiddeti teşvik eden içerik olarak değerlendirilmemiş.

gözlemevi'nin geliştirme önerisi

Facebook, kendi içerik politikalarını yorumlarken, şiddeti daha kapsamlı ele alarak, cinsel taciz ve kadına şiddetin reklamlara sızmasını engelleyebilir.

TOP