Yapay Zekâ ve Demokrasi

Yapay zekânın gelişimi, seçim süreçlerinden kamuoyu oluşturmaya, politika yapımından vatandaşların hükümetle olan etkileşimlerine kadar, demokrasimizin temel dinamiklerini dönüştürüyor. Bu teknoloji, güç dengelerini sarsıyor, bireysel özgürlükler ve mahremiyet için riskler oluşturuyor ve manipülasyonu artırıyor. gözlemevi, yapay zekânın etik kullanımı, şeffaflığı, hesap verebilirliği için araştırmalar ve faaliyetler yürüterek teknolojinin demokratik değerlerle uyumlu bir şekilde entegre edilmesini hedefliyor.

Proje, sosyal medya ve haber akışlarının manipülasyonu gibi demokratik katılımı tehdit eden unsurları ve yapay zekânın toplumda kutuplaşmayı derinleştirebilecek potansiyelini detaylı bir şekilde inceliyor.

Vatandaşların bu yeni dönüşümler karşısında daha bilinçli ve aktif roller üstlenmelerine yardımcı olacak araçları ve bilgileri sunmak, yapacağımız çalışmalardan sadece bazıları. Bu süreçte, akademisyenler, teknoloji uzmanları, politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşları ile diyalog oluştururken, Türkiye'de demokrasinin geleceğini şekillendirmede yapay zekânın rolünü derinlemesine anlamak ve bu teknolojiyi etkili bir şekilde yönlendirmeyi hedefliyoruz.

TOP