Tekno-Sorgu öğrenim programı başlıyor.

Teknoloji, demokrasi ve insan hakları kesişimindeki meseleleri masaya yatırıyoruz

Tekno-Sorgu programı, teknolojinin demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere etkisi üzerine derinlemesine düşünmek, bu konuları daha iyi anlamak ve bu alanlarda kendini geliştirmek isteyenler için özel olarak tasarlanmış bir dizi etkinlik sunuyor. Bu etkinlikler katılımcılara teknolojinin toplumsal etkilerini keşfetme fırsatı verirken, aynı zamanda gözlemevi'nin bu konudaki perspektiflerini ve çözüm önerilerini de sunuyor.

Düzenleyeceğimiz bir dizi etkinlik, katılımcılara teknolojinin karmaşık doğasını ve toplumsal yapılara, bireysel davranışlara etkisini derinlemesine anlamaları için gerekli perspektifi ve analitik altyapıyı sağlamayı amaçlıyor. Bu etkinlikler, büyük teknoloji firmalarının ve onların geliştirdiği algoritmaların toplumsal dinamikleri nasıl şekillendirdiğine, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim gibi temel insan hakları üzerindeki etkilerine odaklanarak, bu güçlü kurumların toplum üzerindeki derin ve çoğu zaman görünmez etkilerini aydınlatmayı hedefliyor. Amacımız, toplumda teknoloji hakkında sağlıklı bir diyalog oluşturmak ve bu konuda bir kavramsal alt yapı ile ekosistem oluşturarak, katılımcılara teknoloji ve toplum ilişkisinde çok boyutlu düşünme yetisi kazandırmaktır. Böylece, teknolojinin olası zararlarını sorgulayabilme becerisi geliştirilecektir. Aynı zamanda, dijital ortamda manipülasyon ve ayrımcılık gibi temel hak ve özgürlüklere zarar verebilecek yapılara karşı filtreleme becerileri kazandırarak, katılımcıları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.

TeknoSorgu etkinliklerinden haberdar olmak için Propaganda 2.0 bültenine kayıt ol:

TOP