Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİNE VE AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Kişisel verilerimin korunmasına, işlenmesine ve depolanmasına yönelik olarak tarafıma iletilen Aydınlatma Metnini okuduğumu ve bilgilendiğimi beyan ederim. 

Bu çerçevede e-mail üzerinden alacağım gönderim hizmetleri kapsamında aşağıda yer verilen özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerimin belirtilmiş amaçlar çerçevesinde Gözlemevi tarafından işlenmesine ve; merkezi yurt dışında bulunan bulut depolama sistemlerinde tutulmasına ve yine merkezi yurt dışında bulunan mail gönderim merkezleri ile, belirtilen amaçlarla ve ilgili mevzuat uyarınca sınırlı şekilde paylaşılmasına ve işbu kişisel verilerimin yukarıda sayılan yurtdışında kurulu tüzel kişilerin uygun gördüğü ülkelerde bulunan sunucularda muhafaza edilmesine özgür irademle izin verdiğimi işbu dokümanı elektronik ortamda onaylamak suretiyle beyan ederim.

TOP