Eleştirel Dezenformasyon Çalışmaları İnisiyatifi

2023 Genel seçimlerinde yaptığımız izleme ve analiz çalışmaları,  Türkiye’deki dezenformasyonla mücadele mekanizmalarının siyasi reklamlardaki dezenformasyonu engelleme konusunda yetersiz olduğunu ortaya koydu. Dezenformasyonla mücadele sektörleştikçe, teknoloji firmalarının aklama faaliyetlerine destek veren bir yapıya dönüşüyor. Sonuç olarak kısa vadeli ve sürdürülebilir olmayan mücadele yöntemleri kalıcılaşıyor. gözlemevi, Eleştirel Dezenformasyon Çalışmaları İnisiyatifi projesi ile dezenformasyonun reaktif değil, proaktif olarak, yayılım göstermeden engellenmesi için mekanizmaların geliştirilmesi ve bu konuda savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi için rehberlik yapmayı hedefliyor.

İnisiyatif kapsamında algoritmik dezenformasyona karşı sistemli bir mücadele ve savunuculuk yapacak bir yaklaşım geliştirmeyi amaç edinirken, aynı zamanda akademi, sivil toplum ve medyanın; teknolojinin toplum üzerindeki etkisine dair konularda nitelikli bilgiyi bulması ve üretmesi konusunda destek sistemi oluşturulacak. Atölyeler ve raporlarla bilgi asimetrisini gidermeye çalışırken, bu doğrultuda da ekosistemin beslenebileceği bilgi kaynaklarını da geliştireceğiz.

TOP