sinoptikon

Post-modern dönemin gözetim mekanizması sinoptikon, çoğunluğun azınlığı izlemesini tanımlar. Seyirci yönlendirilirken, iktidar mekanizmasını hissetmez.
Post-modern dönemin gözetim mekanizması sinoptikon, çoğunluğun azınlığı izlemesini tanımlar. Seyirci yönlendirilirken, iktidar mekanizmasını hissetmez. 1997 yılında Norveçli sosyolog Thomas Mathiesen tarafından ortaya konan kavram, Foucault’un panoptikon incelemesinin eleştirisi niteliğini taşır.
Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmış bir gözetim biçimidir. İnsanların televizyon ve bilgisayar gibi araçlarla bulundukları mekandan ayrılmadan aktörleri, mankenleri, politika yapıcıları veya belirlenmiş içerikleri izlemesi örnek olarak gösterilebilir.
Panoptikon modern çağa ait bir gözetleme tarzıyken sinoptikon postmodern dönemin gözetim biçimini yansıtır. Sinoptikon gözetim tarzında, iktidar mekanizmasını hissettirmeden seyirciyi yönlendirme vardır. Gözetleyen ve gözetilen yer değiştirmiştir ancak seyirci, iktidarın ürettiği ve kontrol ettiği içerikleri gönüllü şekilde izlediği ilizyonuna kapılabilir.
TOP