UYARI: aşağıdaki içerik bazı kişiler için tetikleyici olabilir.

Spotify’da intihara yönlendiren, intiharı olumlayan ve romantize eden çalma listeleri tespit ettik.

Spotify’da intiharı olumlayan ve intihara teşvik eden, intihar etmeyi düşünen kişilerin dinlemesi için oluşturulmuş mod düşürücü çalma listeleri mevcut.

teknososyal problem

kullanıcı için tehlikeli içerik

politika açığı

platformlarda denetimsizlik

intihara övgü ve teşvik: Spotify'da problemli çalma listeleri

Spotify’da, “intihar” kelimesi aratıldığında ortaya çıkan, intiharı romantize eden ve teşvik eden tetikleyici çalma listeleri mevcut. Platformda "intihar" kelimesi aratıldığında, Spotify 1000’e yakın çalma listesi öneriyor. Bu listelerin çoğunluğu intiharı olumlayıp teşvik ederken, küçük bir kısmında intihar kelimesi intiharı teşvik etmeden kullanılıyor.

İntihar olaylarının kitle iletişim araçlarıyla insanlara ulaşması başka intiharları tetikliyor.

"Taklitçi intihar" denilen bu intihar dalgasının en eski örneği, "Genç Werther’in Acıları" kitabını o dönemde okuyan bazı genç erkeklerin aynı yöntemi kullanarak intihar etmesi. İntihar eyleminde benzer yaş ve cinsiyet faktörü rol oynayabilir. Sosyolog David Phillips, intihar haberlerini duymanın veya görmenin hassas kişilerde, intiharın onlar için de bir seçenek olabileceği hissi yarattığını söylüyor. Bu durum özellikle intihar yüceltildiği ve romantize edildiğinde oluşuyor ve intihara eğilimli kişiler, intiharı, büyüleyici ve görkemli bir son olarak düşünebiliyor.

algoritma, intihar araması yapanlara mod düşürücü içerikler sunuyor

Algoritma, intihar kelimesinin düşük moralle ilişkili olduğunu öğrenmiş. Kullanıcılar, "intihar ederken" araması yaptıklarında, Spotify karşılarına "mod düşürücü" başlıklı çalma listeleri çıkartıyor.

Mehmet Pişkin'in intihar öncesi ses kaydı ve görüntüleri Spotify'a birden çok kere yüklenmiş.

politika / uygulama hatası

Topluluk kurallarında intihara teşvik ve özendirmeye izin verilmeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen, içerikler şirket tarafından denetlenmemektedir. Ayrıca akıl sağlığı danışma hattı kaynakları her ülkeyi kapsamamaktadır.

gözlemevi'nin geliştirme önerisi

Spotify, her dilde kendi topluluk kurallarını denetleyen bir yapı inşa edebilir. Ayrıca farklı ülkelere hizmet veren akıl sağlığı danışma hatlarını, mevcut listesine ekleyebilir. İntiharla ilgili arama yapan kişilere, o ülkedeki mevcut destek sistemleri sunulabilir.

TOP