gözlemevi tematik program alanı

Teknoloji, Demokrasi & İnsan Hakları

Programımız, teknolojinin demokrasi ve insan hakları üzerindeki etkilerini incelerken, özellikle büyük teknoloji şirketlerinin oluşturabileceği risklere odaklanıyor. Bu kapsamda, büyük teknoloji firmalarından hesap sorulmasını sağlayacak araştırmalar yürütüyor ve Türkiye'deki siyasi mikro hedefleme kampanyalarını izliyoruz. Ayrıca, bireyleri ve toplulukları bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı bir öğrenim programı sunuyor ve medya savunuculuğu yoluyla kamuoyu farkındalığını artırmayı hedefliyoruz.

Programımız, teknolojinin demokrasi ve insan hakları üzerindeki etkilerini incelerken, özellikle büyük teknoloji şirketlerinin oluşturabileceği risklere odaklanıyor. Bu kapsamda, büyük teknoloji firmalarından hesap sorulmasını sağlayacak araştırmalar yürütüyor ve Türkiye'deki siyasi mikro hedefleme kampanyalarını izliyoruz. Ayrıca, bireyleri ve toplulukları bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı bir öğrenim programı sunuyor ve medya savunuculuğu yoluyla kamuoyu farkındalığını artırmayı hedefliyoruz.

TOP