veri egemenliği

bir ülkenin veya yargı alanının kendi sınırları içinde oluşturulan verilerin yönetim ve kontrol yetkisine sahip olması
Veri egemenliği, bir bireyin veya kuruluşun kendi verilerini kontrol etme yeteneği ve hakkını ifade eder. Bu, hangi verilerin toplanacağı, nasıl saklanacağı, işleneceği, kullanılacağı ve paylaşılacağına dair kararlar verme gücünü içerir. Ayrıca, verilerin hangi yasalar ve düzenlemeler kapsamında saklanacağına da işaret eder. Dijital çağda veri egemenliği, kişisel ve kurumsal veri güvenliği ve gizliliği açısından kritik bir öneme sahiptir.
TOP